- - -
thế bấm
1. Tôi xin đa [Em] tạ khi tình yêu vút bay xa
Và cho tôi thành người lạ vì lòng tôi khô cằn sỏi [G] đá
Tôi xin đa tạ cho tình yêu khoác tấm khăn [Em] sô
Những [B7] lời thơ mộng đó thôi bây giờ xin chối [Em] từ

2. Tôi xin đa [Em] tạ con đường yêu nhuốm chua cay
vào đam mê từ thuở dại để rồi nay nghe mình lầm lỗi
Tôi xin đa [G] tạ câu thề hứa phớt trên [Em] môi
Biết [B7] người ta phụ rẫy tôi âm thầm đau suốt [Em] đời.

ĐK: [Em] Ôi cho tôi làm thân ốc [G] biển
Nằm chân [Em] hải đảo mà vui cùng [B7] lũ rong [Em] rêu
Mà nghe lời [B7] gió mà trong đợt [D] sóng đổi [Em] người

3. Tôi xin đa [Em] tạ như lòng người sám hối hôm nay
Để nghe linh hồn tù đày đời bạc phai nên tình đỗ [G] gãy
Tôi xin đa tạ khi người chuốc chén ly [Em] bôi
Hãy [B7] tạm coi từ đó thương đau làm tôi chết [Em] rồi.

Sheet Ảnh 'Đa tạ tình đời'

Đa tạ tình đời sheet(bản nhạc) Đa tạ tình đời sheet(bản nhạc) Đa tạ tình đời sheet(bản nhạc) Đa tạ tình đời sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận