- - -
thế bấm
1. Đa [Bm] đa giờ đã sổ [Em] lồng để cho bến [F#7] mãi đợi trông con [Bm] thuyền
Lòng [F#7] tre ôm hận triền [G] miên cây đa gió [F#7] thổi lạnh buồn bên [Bm] sông
Em đi anh vẫn đợi [G] mong mơ ngày bến [A] cũ cây [G] đa [F#7] con [Bm] thuyền.

2. Sông [Bm] sâu biển thẫm dễ [Em] dò nào ai lấy [F#7] thước mà đo lòng [Bm] người
Lòng [F#7] son gác ngọc lầu [G] cao nhung son gấm [F#7] lụa nhuộm lòng đa [Bm] đa
Nơi xa chim nỡ đành [G] quên câu thề năm [A] cũ cây [G] đa [F#7] ghi [Bm] lòng.

Đa [Bm] đa giờ đã bay [G] xa cây [F#7] đa còn lại mình [Bm] ta
Đa đa giờ đã bay [G] xa cây [F#7] đa còn lại mình [Bm] ta.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận