- - -
thế bấm
1. Khi tiếng [G] chim hót vang lên lời ca
Và [C] khi nắng [G] toả rộn [F] bước quân hành [C] xa
Thì [Am] em có nghe tiếng [F] mùa xuân [D] về
Giục cất [Em] bước giải phóng cho làng [G] quê

Trên núi [G] sông mến yêu đây của ta
Mà [C] khi bóng [D] giặc còn [Em] đó chưa rời [Am] xa
Thì em có nghe tiếng mùa xuân [D] về
Lời thôi [Em] thúc phải đánh tan giặc [G] kia

[C] Ah. Ta chào mùa xuân hành quân giành [G] chiến thắng
Ta chào mùa [Em] xuân sục sôi triều [G] cách mạng
Xuân thắm [F] tươi là trên nơi tiền [D] tuyến
Cùng hành quân đi giữa mùa [G] xuân
Xuân thắm tươi là trên nơi tiền [Em] tuyến
Cùng hành [D] quân đi [A7] giữa mùa [D] xuân.

2. Khi giữ [G] cho lúa ngô xanh đồng ta
Và [C] khi phá [G] lộ chắn [F] đánh xe giặc [C] qua
Là [Am] luôn có em bám [F] ruộng và ngăn [D] thù
Đời tranh [Em] đấu đẹp thắm hoa đồng [G] quê.

Khi tiếng [G] hô đấu tranh vang thành phố
Đình [C] công bãi [D] thị đòi [Em] áo cơm tự [Am] do
Là luôn có em giữa dòng người căm [D] thù
Cùng tiến [Em] bước và cất cao lời [G] ca!

[C] Ah. Ta chào mùa xuân đồng quê bừng [G] khí thế
Ta chào mùa [Em] xuân thành phố diệt Mỹ [G] nguỵ
Hai chúng [F] ta từ trên hai trận [D] tuyến
Cùng hành quân đi giữa mùa [G] xuân
Xuân đấu tranh tiền phương hay hậu [Em] tuyến
Cùng hành [D] quân đi [A7] giữa mùa [D] xuân.

3. Xuân nước [G] non chứa chan bao tình thương
Lòng [C] ta ấm [G] lửa tình [F] nghĩa hậu [C] phương
Kìa [Am] em có nghe sóng [F] người lên [D] đường
Cùng chung [Em] sức giải phóng cho miền [G] Nam.

Trên núi [G] sông gấm hoa Việt Nam
Mùa [C] xuân thắng [D] lợi giặc [Em] Mỹ phải [Am] tan
Là khi có em giữa dòng người vô [D] tận
Lại nao [Em] nức xây đắp cho miền [G] Nam.

[C] Ta chào mùa xuân miền nam lừng [G] chiến thắng
Ta chào mùa [Em] xuân miền bắc càng vững [G] mạnh
Nam Bắc [F] chia lửa chung tay diệt [D] Mỹ
Cùng hành quân đi giữa mùa [G] xuân
Nam Bắc hai miền chung tay diệt [Em] Mỹ
Cùng hành [D] quân đi [A7] giữa mùa [G] xuân

Sheet Ảnh 'Cùng hành quân giữa mùa xuân'

Cùng hành quân giữa mùa xuân sheet(bản nhạc) Cùng hành quân giữa mùa xuân sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận