- - -
thế bấm
Dìu mẹ đi [G] chơi [Em] cõng mẹ đi [G] chơi [D7] dìu mẹ đi [G] chơi. [Em]

Mẹ và con đi [G] chơi thênh thang một [C] cõi
Quên những nhọc [G] nhằn quên những dày [D] vò tâm [A7] can [D7]
Từng nụ hoa tinh [G] khôi vi vu cưỡi [C] gió
Ươm nắng hồng [G] đào như những mặt [D7] người tinh [G] khôi. [D]

Mẹ và con đi [G] chơi đi ra bờ [C] suối
Con suối chạy [G] dài khua cả vòm [D] trời lung [A7] lay [D7]
Rồi vài mươi năm [G] sau đi qua trần [C] thế
Con cõng mẹ [G] về con cõng mẹ [D7] về thiên [G] thai.

Dìu mẹ đi [G] chơi [Em] cõng mẹ đi [G] chơi [D7] dìu mẹ đi [G] chơi. [Em]

Mẹ và con đi [G] chơi thênh thang một [C] cõi
Quên những nhọc [G] nhằn quên những dày [D] vò tâm [A7] can [D7]
Từng nụ hoa tinh [G] khôi vi vu cưỡi [C] gió
Ươm nắng hồng [G] đào như những mặt [D7] người tinh [G] khôi. [D]

Mẹ và con đi [A] chơi đi ra bờ [D] suối
Con suối chạy [A] dài khua cả vòm [E] trời lung [B7] lay [E7]
Rồi vài mươi năm [A] sau đi qua trần [D] thế
Con cõng mẹ [A] về con cõng mẹ [E7] về thiên [A] thai.

Hôm [A] nay cõng mẹ đi chơi một [G] mai ngồi khóc bên [D] trời
Hôm [Bm] nay cõng mẹ đi [E] chơi một [D] mai mẹ bỏ con [C#m] rồi
[F#m] Mẹ để con mồ côi [E]

Hôm [A] nay cõng mẹ đi chơi một [G] mai ngồi khóc bên [D] trời
Hôm [Bm] nay cõng mẹ đi [E] chơi một [D] mai mẹ phải lên [C#m] trời
Mẹ [Bm] đành rời [G] xa, rời [E] xa con [A] rồi

----
Cuối [C#m] đời là trò [G] chơi trò [E] chơi lên [A] trời.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận