- - -
thế bấm
Ta đang tìm [F]cách quên người
Phải [Dm]cố quên người
Dù [Bb]con tim ngu si vẫn muôn [F]đời nhớ em
Từng [Bb]chiều qua buồn tênh
Có [F]khi tim luôn hỏi đến em
[Bb]Vẫn trông mong mơ ước nay [C]mai sẽ có em
Tim ơi mình [F]hãy cố quên người
Phải [Dm]cố quên người
[Bb]Dù ta đây bao đêm vẫn [F]ô m niềm đau
Nàng là [Bb]biển xanh trời cao,
mắt [F]môi thiên thần
Nàng là [Bb]tất cả nguyên do [F]của (tình yêu) (niềm đau) (chờ trông)
[F]Hôm qua con tim hỏi ta làm [Dm]sao thôi buồn
Sao [Bb]thôi nhớ mong người [F]tình bé nhỏ
Tim [F]ơi ta van xin tim [Bb]hãy [C]cố [F]quên người
Xin [Bb]cho nguôi ngoai tháng [F]năm [C]mình vắng em
Đừng [F]nhớ đến tiếng nói vẫn [Dm]đang còn vang trong đầu
[Bb]Quên đi đôi môi nhớ xưa [F]môi tìm môi
[F]Quên đi tim ơi hai ta [Bb]hãy [C]cố [F]quên người
Dẫu [Bb]suốt đời này ta [C]chẳng khi nào quên ohh
Vẫn [Bb]chưa quên được tháng năm vẫn chưa quên được
Vẫn [F]còn đợi chờ hỡi ôi biết đến bao giờ
Vẫn [Bb]không sao đành tháng năm vẫn không sao đành
Này [C]hỡi tim ơi mong sao hai ta sẽ quên
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận