- - -
thế bấm
Con [F] quỳ lạy Chúa trên [Am] trời
[A7] Sao cho con lấy được [Dm] người con thương [D7]
Đời [Gm] con đau khổ đã nhiều
Từ khi thơ [C] dại đủ điều đắng [F] cay
Số [Am] nghèo hai chục năm [A7] nay
Xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn [Dm] nghèo
Chúa [A7] ơi! Chúa [Dm] ơi!

Mối tình [D7] đầu trót [Gm] bọt bèo
Vì người ta [Dm] đã chạy theo bạc [A7] tiền
Âm [Dm] thầm trong mối tình [Am] điên
Cầm bằng Chúa [Dm] định nhân [C7] duyên bẽ [F] bàng
Chúa [A7] ơi! Chúa [Dm] ơi!
Con [F] quỳ lạy Chúa trên [Am] trời
[A7] Sao cho con lấy được [Dm] người con yêu

Bây [D] giờ con đã gặp [Bm] chàng
Không [G] giàu, không [Gm] đẹp, không [A7] màng lợi [D] danh
Chúng [G] con hai mái đầu [Em] xanh
Chấp [D] tay khấn [F#m] nguyện trung [Bm] thành với [Em] nhau

Chúa [A7] ơi! Thề [D] rằng sóng gió [Bm] biển dâu
Đã [A] yêu trước [F#m] cũng như [Em] sau [A7] giữ [D] lời
Người [Dm] ta lại bỏ con rồi [A7] Chúa [Dm] ơi

Sheet Ảnh 'Con quỳ lạy Chúa trên trời'

Con quỳ lạy Chúa trên trời sheet(bản nhạc) Con quỳ lạy Chúa trên trời sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận