- - -
thế bấm
Còn nhớ không [Em] em? Tháng ngày [Am] qua yêu nhau [Em] đậm đà
Còn nhớ không em? Phút đầu [Am] tiên ân ái [G] trao nhau
Đừng nhắc [B7] anh ơi, Nắng vội tan khi mưa [Em] chợt về
Tình đã [Am] xa xôi, nhắc làm [C] chi cho đau [B7] lòng nhau

Tội lắm em [Em] ơi, Vẫn còn [Am] đây con tim đợi [Em] chờ
Tội lắm em ơi, Biết làm [Am] sao ngày tháng [G] không em
Đừng nhắc [B7] anh ơi, Nhắc làm chi cho thêm [Em] tội tình
Lỡ bước [Am] sang ngang chỉ còn [C] đây con tim [Em] phụ tình

Chuyện tình yêu ai quên sao [Am] đành. Lời thề [D] xưa ai quên sao [G] đành
Tình còn [Am] đây lòng còn [B7] nhớ. Lòng còn nhớ
Chuyện tình [Em] yêu ai đâu hay [Am] rằng. Lời thề [D] xưa tan khi mưa [G] về
Phụ lòng [Am] nhau, phụ lòng [B7] nhau. Đành chờ đến kiếp sau người [Em] ơi

Còn [G] nhớ không [Em] em
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận