- - -
thế bấm
Một chiều [Bb] nào chúng ta
Một chiều nào thiết tha
Ngày đầu [Eb] hè tình nở thắm [Bb] tươi
Biết đâu buồn [F7] vui
Mai sau khi gió thu [Bb] về
Dang đôi tay ôm [F7] vào mến [Bb] thương
Anh, anh [Bbm] ơi sao [F#] lòng vấn [Bbm] vương. [Bb]

Một ngày [Bb] nào dưới mưa
Một ngày nào phố khuya
Lòng còn [Eb] nồng tình sáng ánh [Bb] môi
Biết vui mà [F7] thôi
Anh ơi nắng lưng [Bb] đồi
Dang đôi tay ôm [F7] vào mến [Bb] thương
Anh, anh [Bbm] ơi sao [F#] lòng vấn [Bbm] vương.

Tình yêu đó đâu ai [F#] ngờ cách [Bbm] chia
[F7] Như mây trôi, như thời gian đem lãng [C#] quên
[Ebm] Như hoa tươi như nắng chiều [Bbm] phai âm thầm
[F7] Buồn khi tiếng cười [Bbm] tan. [Bb]

Chiều này [Bb] về thiếu anh
Chiều này về vắng tanh
Màu trời [Eb] chiều màu lá vẫn [Bb] xanh
Áng mây còn [F7] trôi
Nhưng em đã âu [Bb] sầu
Dang đôi tay ôm [F7] vào đớn [Bb] đau
Anh anh [Bbm] ơi sao [F#] lòng tắt [Bbm] mau.

Sheet PDF 'Còn nắng trên đồi'

1505.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận