- - -
thế bấm
[Em] Cơn mưa [G] phùn bay [A] qua thành phố [Em] nhỏ
Hàng [D7] cây dật [G] dờ rụng [C] hoa tàn [B7] úa
[G] Buồn chìm [E7] vào mắt [Am] em
Người con [D] gái hát một [G] mình
Bài [Em] hát buồn [B7] như cuộc [Em] tình

[G] Một sớm [D] mai thức [Em] dậy
Tình [Am] yêu rời chăn [Em] gối
Bay [Am] theo những cơn mưa [Em] phùn

[G] Làm cánh [D] chim bé [Em] nhỏ
Chiều [Am] nay nhiều mây [Em] xám
Bay [Am] theo những cơn mưa [Em] phùn [D] lạnh [Em] lùng

Cơn mưa [G] phùn bay [A] qua thành phố [Em] nhỏ
Đèn [D7] đêm lặng [G] lờ gục [C] trên đường [B7] phố
[G] Một ngày [E7] buồn đã [Am] qua
Người con gái khóc một [G] mình
Đời [Em] úa tàn [B7] theo cuộc [Em] tình

Sheet PDF 'Cơn mưa phùn'

831.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận