- - -
thế bấm
Tone gốc F: capo ngăn 5
1. Lạy [C]Chúa, con đường [F]nào Chúa đã đi [Em]qua
Con đường [Am]nào Ngài ra pháp [G7]trường, mão gai nào hẳn sâu trên [C]trán
Lạy [F]Chúa, Thánh Gía [Dm]nào Ngài vác trên [Em]vai
Đau thương [G7]nào phủ kín tâm [C]tư, đường tình [G7]đó Ngài danh cho [C]con

ĐK: Lạy [C]Chúa, xin cho [Em]con bước đi theo [Am]Ngài
Xin cho con cùng vác với [F]Ngài
Thập [Dm]giá trên đường đời con [G7]đi
Lạy [F]Chúa, xin cho con đóng đinh với [C]Ngài
Xin cho [Am]con cùng chết với [F]Ngài
Để được [G7]sống vơi Ngài vinh [C]quang

2. Lạy Chúa, mũi đòng [F]nào đam thấu con tim
Đinh nhọn [Am]nào con loang máu [G7]đào, sỉ nhục nào con vương trên [C]mắt
Lạy [F]Chúa, những bước [Dm]nào ngục ngã đau [Em]thương
Bao roi [C] đòn hẳn vết thê [C]lương, đường tình [G7]đó Ngài dành cho [C]con

3. Lạy Chúa, ôi đường [F]tình Chúa đã đi qua
Con đường [Am]thập tự loang máu [G7]đào, ôi lưỡi đòng còn loang vết [C]máu
Lạy [F]Chúa, Thánh Gía [Dm]nào Ngài đóng đinh [Em]xưa
Chén đắng [G7]nào Ngài uống say [C]sưa, đường tình [G7]đó Ngài dành cho [C]con

ĐK: Lạy [C]Chúa, xin cho [Em]con bước đi theo [Am]Ngài
Xin cho con cùng vác với [F]Ngài
Thập [Dm]giá trên đường đời con [G7]đi
Lạy [F]Chúa, xin cho con đóng đinh với [C]Ngài
Xin cho [Am]con cùng chết với [F]Ngài
Để được [G7]sống vơi Ngài vinh [C]quang

4. Lạy Chúa, trên đường [F]đời lắm nỗi gian truân
Con chợt [Am]mình, niềm vui thế [G7]trần, quên ân tình Ngài thương ban [C]phát
Lạy [F]Chúa, Chúa đến [Dm]vì tội lỗi muôn [Em]dân
Hết khổ [G7]hình thập giá treo [C]thân, đường tình [G7]đó Ngài dành cho [C]con
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận