- - -
thế bấm
1. Cái con chuột [Em] đồng mày chớ phá rối của [D] tao
Để cuối năm [Bm] nay lúa được trúng mùa
Để tao cưới vợ mày ơi bao ngày tao sống điều hiu có một [Em] mình

2. Cái con chuột [Em] đồng mày chạy lòng vòng trong xóm
Phá xóm phá làng mày chết mày [D] nghe
Để [Bm] người dân quê tao được yên vui
Để cho cây lúa tốt tươi trên [Em] đồng

3. Con chuột đồng [Am] ơi mày hãy nghe [Em] lời
Để [Bm] cho cây lúa được tốt tươi để làng sớm được yên vui
Người người hạnh phúc sống trong yên [Em] bình

ĐK: Con chuột đồng [Am] ơi tao yêu nàng rất thật [Em] tình
Yêu [Bm] nàng đã mấy năm qua
Thương nàng thương lắm mày ơi
Mong mùa lúa tới sẽ rước nàng [Em] về

Thương [Bm] nàng thương lắm mày ơi
Mong mùa lúa tới lúa được trúng [Em] mùa
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận