- - -
thế bấm
Con cào [C] cào có cái [F] cánh xanh [C] xanh
Nó [F] bay rất [C] nhanh từ lùm cây sang bụi [Am] cỏ
Con cào [C] cào rất thích thể [Dm] thao
Nên mới bay [G] nhanh với [F] nhảy rất [C] cao.

Muốn khoẻ [C] đẹp thì phải tập thể [G] thao
Ai muốn khoẻ đẹp thì phải tập thể [C] thao
Muốn khoẻ [C] đẹp thì phải tập thể [G] thao
Ai muốn khoẻ đẹp thì phải tập thể [C] thao.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận