- - -
thế bấm
Em cỏ [Gm]kh át anh mưa rào đầu hạ
Cỏướt [Cm]m ưa run rẫy [F]cỏđang thì
Mưa [Gm]r ào đến [Cm]rồi đi [F]ngơ n gác [D7]em s ợ
Em cỏ [Gm]kh át anh mưa rào nơi nào
Ngày [Cm]n ắng cháy em chợt [F]ch ợt [D7]thấy m ưa
Em [Gm]ch ờ mãi [Cm]cỏ xanh [F]ngơ ngác [D7]ngơ ngác
Hỏi gió [Gm]gi ó bay, hỏi lá lá rơi
Hỏi theo làn mây bay [Cm]b ay lửng lơ về [F]phía chân [D7]trời v ời vợi
Cỏ khát [Gm]khát tiếng mưa rơi
Người khát khát [Gm]l ẽ sống khát tiếng yêu thôi
Tình yêu [Cm]t ình yêu như cỏ [F]khá t như [D7]cỏ k hát
Cỏ [Gm]khá t mưa
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận