- - -
thế bấm
[Dm] Những đêm [Bb] mưa nằm đây [C] khóc một [Dm] mình,
[Dm] Nhớ thương [Bb] anh em thức [C] suốt đêm [Dm] buồn.
[C7] Và em nghe tiếng [F] mưa vẫn rơi [Bb] đều
[Dm] Nhưng giọt nước [C] mắt chưa [A7] vơi.

[Dm] Biết xa [Bb] nhau là em [C] sẽ đau [Dm] buồn,
[Dm] Thế sao [Bb] không chờ nhau [C] cuối con [Dm] đường
[C7] Ðường dài mãi sao bóng [F] anh không quay [Dm] lại,
[Bb] Tan nát tim [C] em bao buồn [Dm] đau.

[Dm] Hứa thât nhiều, [C] quên thât [F] nhiều
[Gm] Đôi khi trách nhau có được [A] đâu
[Dm] Ðến một lần, [C] xa môt [F] đời
[Bb] Nhưng ta vẫn [C] luôn nhớ về [Dm] nhau.

Sheet PDF 'Có quên được đâu'

1556.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận