- - -
thế bấm
[Am] Dòng đời [C] vẫn mãi [D] trôi đi [E] hoài
[Am] Từng ngày [C] vẫn nhớ [D] thương tình yêu [E] đó
Làn [Am] môi ấm [C] êm thiết [G] tha thuở [Am] nào
Nụ [F] hôn say [G] đắm ta đã [Am] trao
Bàn [F] tay luyến [C] lưu khi [G] ta bắt [Am] đầu
Còn [F] như vương [G] vấn mãi về [Am] sau.

ĐK:
Rồi hôm [F] nay đã [G] xa, xa [Am] nhau muôn [C] trùng
Để rồi từng [F] đêm ai [G] mong, ai [D] thương nhớ canh [E] dài
Nhìn trời [F] sao nhớ [G] em, em [Am] đang nơi [C] nào
Còn nhớ không [F] em ngày [G] xưa, yêu [D] thương thuở ban [Am] đầu.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận