- - -
thế bấm
Nhịp 2/8 Tông Fa Trưởng
[F]Mẹ của em ở [F]trường là cô giáo mến [Gm]thương
Cô yêu em vô [Bb]hạn, [C]dạy dỗ em ngày [F]tháng
[F]Em yêu biết bao [F]nhiêu, Mẹ của em ở [F]trường
Mẹ của em ở [Bb]trường, [C]là cô giáo mến [F]thương
[F]Dạy từng câu, từng [F]lời Từng nét bút, dáng [Gm]đi
Mong cho em nên [Bb]người, [C]Làm cháu ngoan của [F]Bác
[F]Em yêu biết bao [F]nhiêu Mẹ của em ở [F]trường
Mẹ của em ở [Bb]trường, [C]là cô giáo mến [F]thương
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận