- - -
thế bấm
Cô giáo [C] em người xinh [Em] xinh
[Dm] Cô hay [G] cười mắt [Em] cô long [C] lanh
Cô rất yêu dòng kênh [Em] xanh
Uốn [Dm] quanh cánh [C] đồng thơm mùi lúa [F] mới

[G] Em yêu cô em yêu ruộng [C] đồng có đàn sáo bay
Cô vẫn [Dm] dạy là quê hương em [G] đó suốt đời em [C] yêu

Sheet Ảnh 'Cô giáo em'

Cô giáo em sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận