- - -
thế bấm
1. Như bao [D]cô gái ở trên non
Cô gái Sông [Bm]Ba đầu búi tóc thon
Tay vót [D]chông miệng hát không nghỉ
Như bao cô [A]gái ở trên [D]non
Như bao cô [A]gái ở Tây [D]Nguyên

2. Ai nhanh [D]tay vót bằng tay em
Chim hót không [Bm]hay bằng tiếng hát em
Mỗi mũi [D]chông nhọn hoắc căm thù
Xiên thây quân [A]cướp nào vô [D]đây
Xiên thây quân [A]cướp nào vô [D]đây

ĐK:
[D]Còn giặc Mỹ cọp beo, khi [G]còn giặc Mỹ cọp beo
Em chưa ngừng tay vót [F#m]chông rào buông rẫy
Nhưng mai đây [A]giặc chạy rồi
Tre rừng ta làm [D]nhà làm chòi cao

Ê chân ta đi chưa [A]nghỉ, trời chưa xanh
[D]Em còn vót chông nhiều làm cạm bẫy
[E]Ê [A]quân xâm lăng gian ác bây muốn vào
Mũi chông sẵn sàng [D]đây chờ bọn bây diệt bọn bây
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận