- - -
thế bấm
Gợi buồn chi này cố [Em] đô ơi
Hoàng thành kia giờ không thấy lối
Từng nét [E7] xưa đã phai [Am] rồi
Và dáng [B7] em cũng mất [Em] rồi
Còn nữa [F#7] đâu lời trăng [B7] trối.

Kìa dòng hương sầu nước [Em] quên trôi
Nhịp cầu đang chìm trong bóng tối
Đò đứng [E7] mơ khách phương [Am] trời
Đường phố [B7] kia vắng không [Em] người
Nhìn cố [B7] đô núi [Em] ngậm ngùi [B7]

ĐK: Thành [Em] xưa đắm trong lửa khói
[E7] Đổ nát tơi [Am] bời còn chăng nước mắt [Em] rơi
Tìm [B7] đâu dấu tích cho [D] đời
Cố đô rã [G] rời muôn [B7] vạn hồn [Em] chơi vơi [Am][Em]

Gửi lòng [B7] thương về cố [Em] đô ơi
Của người con từng xa cách ấy
Một khúc [E7] ca viết đêm [Am] nay
Một tiếng [B7] than ý vơi [Em] đầy
Lệ rớt [B7] theo số [Em] mệnh người

Sheet Ảnh 'Cố đô yêu dấu'

Cố đô yêu dấu sheet(bản nhạc) Cố đô yêu dấu sheet(bản nhạc) Cố đô yêu dấu sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận