- - -
thế bấm
Hôn [A]nhau mất mẹ 2 [Bm]ngày
Vờn nhau thì [E]nó phải dây 1 [A]tuần
Hai [A]đứa gặp nhau tần [Bm]ngần
Quay mặt từng [E]đứa phải gần hết [A]phim
Nhạc [A]thì giật thót cả [Bm]tim
Diễn viên thì [E]nó đứng im lờ [A]đờ
Cận [A]mặt như cái ảnh [Bm]thờ
Chiếu đi chiếu [E]lại hàng giờ đéo [A]xong

Nói [A]chung là rất dài [Bm]dòng
NGÀN TÁM TRĂM [E]tập chiếu ròng mấy [A]năm
Hàng [A]xóm có cụ Chín [Bm]Nhăm (95)
Tối nào cụ [E]ấy cũng nằm xem [A]phim
Hôm [A]nay cụ mới biết [Bm]tin
Gần mười năm [E]nữa là phim hết [A]rồi
Nghe [A]xong cụ thấy bồi [Bm]hồi
Sợ rằng lúc [E]đấy đã ngồi trên [A]cao
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận