- - -
thế bấm
[G] Này cô em bắc kỳ nho [Em] nhỏ
[G] Này cô em tóc demi [Am] garcon
[D7] Chiều hôm nay xuống đường đón [F] gió
Cô có tình [G] cờ
Nhìn thấy anh [D7] không?

[G] Này cô em bắc kỳ nho [Em] nhỏ
[G] Này cô em có nụ cười [Am] ngây thơ
[D7] Thành khi không quãng đường im [F] gió
Không gió lấy [D7] gì lang [Em] thang
Cô có thương [D7] thầm anh [G] không?

[C] Đời chìm muôn nhánh khổ nguy nan
Mà anh mang tội gốc chưa [G] tan
[Em] Cửa chùa nào mà không rộng [F] mở
[Am] Quỷ sứ nào chẳng [C] muốn nương [G] thân?

[Cm] Rồi khi qua giáo đường kiếm chúa
Đội thánh giá xin làm chiên [G] ngoan
[Em] Thấy có đứa đuôi dài đầu [C] sừng
[G] Chúa cũng xót thương [C] người lầm [G] than

[G] Này cô em bắc kỳ nho [Em] nhỏ
[G] Này cô em tóc demi [Am] garcon
[D7] Đạp xe vô lối chờ anh [F] ngó
Quên hết giận [G] hờn
Thù ghét đám [D7] đông

[G] Này cô em bắc kỳ nho [Em] nhỏ
[G] Này cô em mắt trời [Am] bao dung
[D7] Nhìn anh đi hãy nhìn cho [F] rõ
Trước khi [D7] nhìn đám [Em] đông
Trước khi [D7] vào đám [G] đông

Sheet Ảnh 'Cô Bắc Kỳ nho nhỏ'

Cô Bắc Kỳ nho nhỏ sheet(bản nhạc) Cô Bắc Kỳ nho nhỏ sheet(bản nhạc) Cô Bắc Kỳ nho nhỏ sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận