- - -
thế bấm
Trên chuyến xe năm [Am] nào về [F] quê hương miền [Am] Tây
Có tôi em hai [C] người đường lá trút heo [Dm] may
Và người đi biệt trong một [F] đêm rất yên [Am] bình
Chết một thời liệt [E7] oanh

Tôi chết theo não [Am] nùng đẹp [F] như thơ là [Am] em
Trắng tang trên trang [C] đài lệ thấm khóe môi [Dm] duyên
Một trời thương vào tim dồn [F] lên mắt u [Am] huyền
Môi [E7] chợt buồn đẹp [Am] thêm

Em [G] ơi cho đến bây [C] giờ
Tôi [G] chưa thấy hay [C] tình cờ gặp em đến trong [Am] mơ
Hôm [G] nay trên chuyến xe [C] buồn
Em không nói tôi [Am] lạnh lùng ngồi ôm mối tình [E7] câm

Người [Am] buông tay hồn cao vút oai [G] linh
Một [E7] giai nhân còn theo khóc ân [Am] tình
Ta kiếp giang [Dm] hồ ai đau xót cho [E7] mình
Và nàng nghiêng [G] bóng chiếc cúi [E7] đầu bước [Am] nhanh

Đêm chuyến xe ba [Am] người dệt [F] lên đây bài [Am] ca
Áo tang xưa trang [C] đài giờ vẫn trắng như [Dm] hoa
Một người luôn thờ ơ mình [F] thương mấy cho [Am] vừa
Dấu lệ thầm mà [E7] mơ

Ta có khi mơ [Am] làm đời [F] hiên ngang liệt [Am] oanh
Chết cho con tim [C] nàng nhỏ máu xuống tim [Dm] anh
Để lòng không còn than đời [F] không chút ân [Am] tình
Suốt [E7] tuổi buồn ngày [Am] xanh

Sheet PDF 'Chuyến xe ba người'

33.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận