- - -
thế bấm
Tone gốc Cm
Chuyện người đàn [Em]bà 2000 năm [G]trước
Áo rách tả [D]tơi, xác thân mệt [Em]nhoài
Chuyện người đàn [Bm]bà nơi thành cổ [C]đó
Dấu tích hành [G]thân
Vì [Am]đâu? Vì [Bm]đâu? Vì [C]đâu
Nên tội [D]tình mang nhục [G]hình
Vì [Am]yêu, tội [G]yêu, tội tình [Bsus4]yêu. [B7]

Đoàn người cổ [Em]thành vây chặt khu [G]phố
Thế giới hiền [D]lương ánh mắt cuồng [Em]căm
Nhìn người đàn [Bm]bà đang chịu tội [C]chết
Đống đá ngổn [G]ngang
Chờ [Am]ai, chờ [Bm]tay người [C]ném
Chết một [D]người không hận [G]thù
Người [Am]ơi vì [Bm]đâu đoạ đầy [Em]nhau.

Ai người vô [Bm]tội
[D]Ai người không [G]tội
Hãy mạnh [Bm]tay ném đá ném đá
Ném trước đi con, [D]còn đợi [G]gì
[Em]Ai, người vẹn [Bm]toàn
[D]Ai người trong [G]sạch
Còn chờ [Bm]chi
Ném chết ném [D]chết
Ném chết tội [Bm]đồ nhân [Em]gian. [A][Em]

Chuyện người đàn bà 2000 năm [G]trước
Sách cổ đã [D]ghi, đống đá còn [Em]nguyên
Vì người vô [Bm]tội hay đời giả [C]dối
Thế giới giả [G]nhân,
Chào [Am]thua, người [Bm]ơi, tình [C]ơi
Ai tội [D]đồ, ai tỉnh [G]ngộ
Người [Am]ơi, đời [Bm]ơi, cũng vậy [Em]thôi.

* Chuyện người đàn [Em]bà 2000 năm [G]trước
Sách cổ đã [D]ghi đống đá còn [Em]nguyên.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận