- - -
thế bấm
Có [Am] hai người lính ở [E] chung một [Am] làng
Cùng [F] yêu Tổ [Am] Quốc Việt [D] Nam
Có [G] hai người lính ở [C] chung một [E] làng
Cùng [Am] yêu ruộng [C] đất Việt [Am] Nam
Có hai người lính cùng [E] chung họ [Am] hàng
Cùng [F] chung nòi [Am] giống Việt [D] Nam.
Có hai người lính cùng [C] chung họ [E] hàng
Cùng [Am] chung nòi [C] giống Việt [A] Nam.
Có [G] hai người lính cùng [E] chung một [Am] lòng
Cùng không để [D] mất Việt [A] Nam
Có [D] hai người lính cùng [A] tiến lên đường
Quyết [E] tâm gìn giữ Việt [Am] Nam.

Có [Am] hai người lính ruổi [E] rong đường [Am] trường
Ngày [F] đêm đội [Am] nắng dầm [D] sương
Có [G] hai người lính ruổi [C] rong đường [E] trường
Ngày [Am] đêm ủ [C] ấp hờn [Am] căm
Có hai người lính là [E] hai người [Am] hùng
Cùng [F] đi lùng [Am] bắt địch [D] quân
Có [G] hai người lính là [C] hai người [E] hùng
Cùng [Am] đi diệt [C] lũ thù [A] chung
Có hai người lính nằm [E] trên ruộng [A] đồng
Cùng ôm khẩu [D] súng chờ [A] mong
Có [D] hai người lính, một [A] sớm mai hồng
Giết [E] nhau vì nước Việt [Am] Nam.
Giết [F] nhau vì nước Việt [A] Nam.

Sheet Ảnh 'Chuyện hai người lính'

Chuyện hai người lính sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận