- - -
thế bấm
1. Chào [A] đời tiếng khóc tu [D] khoa
Trái tim nào [Am] vượt thói đời điêu [E] ngoa
Mỗi con [C] người mỗi kiếp [Dm] người
Hát lên xóa [Em] nỗi phù du ở [Am] đời

ĐK; Thế [E] gian vật đổi sao dời
Mắt xanh đổi [B7] trắng thói đời bể [E] dâu
Luân [Dm] lưu nước chảy qua [G] cầu
Tìm trăng kẽ [E7] lá kê đầu gối [Am] trên

Trường [D] đời lăn lóc nổi [Am] trôi
Chia nhau hột [Em] muối nghĩa nhân ở [G] đời
Mỗi [Am] lần vấp ngã ai [Em] ơi
Đứng lên kiên [E7] vững bước đời [Am] thăng hoa

2. Mỉm [A] cười trước thói điêu [D] ngoa
Sá chi hỗn [Am] tạp trên đường chông [E7] gai
Mỗi con [G] người mỗi kiếp [Dm] người
Trái tim nhân [Em] ái cười trên thói [Am] đời.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận