- - -
thế bấm
Tone chuẩn F#m : Capo 9

Gọi tên [Am] em giữa nỗi nhớ ước [G]ao
Giữa biển vắng khát [F] khao
Tiếng gió thét gào con [E] sóng.
Tìm tên [Am] em dưới cát trắng mênh [G]mông
Biết sóng cuốn xô [F]không?
Xin còn lời trông [E]ngóng...
Gọi tên [Am]em khi ban mai nắng [G]lên
Khi sương rơi giữa [F]đêm
Gọi mãi những khi hoàng [E]hôn.
Và con [Am]sóng cứ khát khao vô [G]bờ
Để biết chút mong [F]chờ
Biển nhớ gọi tên [E]em.
Gọi tên [Am]em , dẫu gió cuốn sóng [G]xô
Dẫu dọc cát nhấp [F]nhô
Xin mưa êm đềm qua [E]phố.
Biển yêu [Am]em , chút tháo gió [G]mai
Đá núi khắc tên [F]em, ghi vào [E] trái tim [Am]anh.....
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận