- - -
thế bấm
Pháo [C] nổ tưng bừng đón [G] xuân
Trong [Am] tim bao người hát [Em] vang
[F] Chờ giao thừa sang, chào [C] đón muôn nhà
Mong [Dm] cho sang năm được bình [G] an.

Chúc [C] chúc ông bà lão [G] niên
Kính [Am] chúc ba mẹ phước [Em] an
[F] Cùng anh chị em và [C] với muôn người
Mong [Dm] cho sang [G] năm được giàu [C] sang.

Cầu [Am] chúc đất nước luôn được [Em] an lành
Cầu [F] chúc phúc đến cho mọi [C] gia đình
Mong [Dm] sao nước Việt Nam mình
Mong cho luôn luôn an bình
Mong sao nước non rực [G] rỡ.

Cầu [Am] chúc thế giới luôn được [Em] an lành
Cầu [F] chúc no ấm cho mọi [C] dân tộc
Mong [Dm] cho tâm luôn an bình
Mong cho xác thân an lành
Mong [G] sao cho tất cả được bên [C] nhau.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận