- - -
thế bấm
[F]....
Rộn rã chuông giáo [Bb]đường .[C]........Vọng tiếng khắp phố [F]phường
Đèn hoa muôn sắc [Bb]màu .Chào đón giáng [C]sinh trong yên vui cùng an [F]lành
Trần thế đang mở [Bb]hội .[C]......Mừng chúa sinh ra [F]đời
Cùng bao triệu con [Bb]người chào đón giáng [C]sinh trong vui tươi và hi [F]vọng

Điệp khúc :
Cất tiếng hát chúc em ơ [Bb]merry christmas...[C]...
Cất tiếng hát chúc anh ơ [F]merry christmas
Cất tiếng hát chúc nhau ơ [Bb]merry christmas...[C]...
Xin trao tặng người câu chúc [F]vui
* Lời 2 :
Mọi nơi vang tiếng [Bb]cười .[C].......Bạn hỡi vui lên [F]nào
Ngày mới đang đón [Bb]chào .Mừng giáng [C]sinh đêm vui cùng an [F]lành
Ngày vui đã đến [Bb]rồi .[C]....Hạnh phúc cho mọi [F]người
Cùng hát vang đất [Bb]trời cùng chúc [C]nhau câu yêu thương và an [F]lành
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận