- - -
thế bấm
ĐK:
[Dm]Chúa chăn nuôi tôi, tôi [C]còn mà [F]thiếu [Dm]gì.
[Am]Chúa [Dm]bảo vệ [G7]tôi, [C]lẽ [Dm]nào tôi [C]còn sợ [G7]chi, [C]còn sợ [Dm]ai.
1. Người đã [F]dẫn tôi đi [C]trên đồng cỏ xanh [Dm]rì.
Người đã [B]dẫn tôi [Gm]về, [C]về bên dòng suối [Dm]mát.
[C]Tôi ăn [Dm]uống thỏa [F]thuê [C]thêm sức [F]cho hồn [B]tôi. [Dm]
2. Nẻo đường [F]chính tôi [C]theo cây gậy Chúa dẫn [Dm]đường.
Dù vượt [B]suối qua [Gm]đồi [C]hoặc qua ngàn tăm [Dm]tối.
[C]Tôi đâu [Dm]có sợ [F]chi [C]vì Chúa [F]ở cùng [B]tôi.[DM]
3. Người dọn [F]cỗ cho [C]tôi ngay ở trước quân [Dm]thù.
Người đã [B]xức trên [Gm]đầu [C]dầu thơm Người lai [Dm]láng
[C]Tôi vui [Dm]sướng thảnh [F]thơi [C]vì Chúa [F]thương hồn [B]tôi. [Dm]
4. Trọn cuộc [F]sống dương [C]gian ân sủng Chúa tuôn [Dm]tràn.
Người là [B]Chúa nhân [Gm]từ [C]hằng thương người công [Dm]chính.
[C]Tôi vui [Dm]sống thảnh [F]thơi, [C]êm ấm [F]thay nhà [B]Người.[Dm]
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận