- - -
thế bấm
Chờ [Am] ai, tiếng mưa [C] chiều nghe nhạt [Am] phai
Tháng năm [C] dài không còn [Dm] ai
Chỉ [G] còn nỗi u [Em] hoài

Chờ [Am] ai, phím tơ [C] chùng cung đàn [Am] phai
Khúc ca [C] buồn buông nhịp [Dm] sai
Tiếng [G] lòng nào phôi [Am] phai

[F] Chờ ai [G] ghé ngang qua [C] đời một [Am] lần
[F] Chờ tay [G] nắm đôi môi [C] gần thật [Em] gần
[Dm] Bao mơ [Am] ước, [G] như con [Am] nước
Hững [G] hờ chẳng đợi [Em] chờ [Am]

Và cơn [Am] mưa kia lại [C] rơi trên [G] lối xưa ai [Am] đợi
Giọt mưa [Dm] rơi nào ai [G] dấu sau tiếng [Em] cười
[F] Đưa người về [G] bên dòng suối [C] mới
[F] Quên đời người [G] đánh rơi tình [Am] tôi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận