- - -
thế bấm
Em ơi có [D7] phải ngoài trời đang [G] mưa [C]
Em ơi có phải trời đã [G] sang đông
Mùa đông giá [Bm] băng anh đang [C] chờ
Mùa đông ái [Am] ân anh đang [D7] tìm
Tìm màu áo cưới cho [G] em [C][G]

Ta quen biết [Bm] nhau khi tàn [C] xuân
Ta yêu thiết [G] tha khi hè sang
Và khi thu đến em gom ánh [Em] sao
Cho đêm [Am] đêm kết thành vương [D7] miện
Để mùa đông đám cưới [G] đôi mình [C][D7]

Em ơi xích lại thật gần bên [G] anh [C]
Cho em xiết chặt nụ cười [G] xinh xinh
Từ đây những [Bm] đêm trăng thanh [C] đầy
Mình không lẻ [Am] loi không u [D7] sầu
Nguyện cầu ta mãi bên [G] nhau [C][G]

Ô hay, mắt [D7] ngọc lại buồn hay [G] sao [C]
Khi ta đã nguyện một đời [G] bên nhau
Dù cho nét [Bm] son môi phai [C] mờ
Dù cho mắt [Am] xanh kia hững [D7] hờ
Và dù năm tháng phôi [G] pha
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận