- - -
thế bấm
Ba [C] sẽ là cánh [Dm] chim
Đưa [F] con đi thật [Em] xa
Mẹ [Dm] sẽ là cành [G] hoa
Cho [G7] con cài lên [C] ngực.

Ba [Am] mẹ là lá [Dm] chắn
Che [G] chở suốt đời [C] con
Vì [Dm] con là con [C] ba
Con [Dm] của ba rất [G] ngoan
Vì [Dm] con là con [Em] mẹ
Con [G] của mẹ rất [C] hiền.

Ngày [C] mai con khôn [F] lớn
Bay [C] đi khắp mọi [Am] miền
Con [Dm] đừng quên con [Bb] nhé
Ba [G] mẹ là quê [C] hương.

Sheet PDF 'Cho con'

2441.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận