- - -
thế bấm
Chim chích [F] chòe nó kêu chích [Am] chòe
Chim chích [Bb] chòe nó kêu chích [F] chòe
Nó đậu cành [Dm] chanh nó đậu cành [Gm] chanh
Nó [C] đậu cành [Bb] chanh nó kêu chích [F] chòe
Nó [Bb] kêu chích [C] chòe.

Chim chích [F] chòe nó kêu chích [Am] chòe
Tôi ném hòn [Dm] sành lăn cổ xuống [F] ao
Nó [Bb] kêu chích [F] chòe nó [Bb] kêu chích [F] chòe.

Đem [F] về vừa sáo vừa [Bb] xào được ba bát [C] đầy
Chim chích [F] chòe nó kêu chích [Dm] chòe
Ông thầy ăn [F] một bà cốt ăn [Gm] hai
Cái [Bb] đầu cái [C] tai đem [Bb] về biếu [Am] chúa
Chúa hỏi thịt [C] gì là chim chích [F] chòe.

Sheet Ảnh 'Chim chích chòe'

Chim chích chòe sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận