- - -
thế bấm
Chiếc [C] xuồng trên bến chông [Am] chênh
Chiếc xuồng lúc [Em] lắc em nghiêng bên [Am] ấy
Em nghiêng bên [F] ấy, anh [G] nghiêng bên [C] này
Chiếc [Am] xuồng phía trước em [Dm] bơi
Còn anh sau [Em] lái, còn anh sau lái
Chèo [G] quay lòng [Am] vòng

Nhìn [C] lên bờ bến lanh [Am] quanh
Nhìn [G] xuống dòng nước trong [C] xanh
Gió đưa [Am] mây thời mây đưa [Em] gió
Nắng nghiêng [F] nghiêng bóng ngã xế [G] tà
Có đàn [C] chim ríu rít hoang [Am] ca
Trên chiếc [Em] xuồng bềnh bồng đôi [Am] ta

Chiếc [C] xuồng ba lá tí [Am] teo
Chiếc xuồng lúc [Em] lắc đi theo con [Am] nước
Ði vô nước [F] lớn, đi [G] ra nước [C] ròng
Chiếc [Am] xuồng bơi tới bơi [Dm] lui
Nhìn ai chẳng [Em] thấy, nhìn ai chẳng thấy
Lủi [G] vô bụi [Am] bờ

Tìm [C] em giờ ở nơi [Am] đâu
Chỉ [G] nghe ngọn gió lao [C] xao
Bến sông [Am] xưa người đi kẻ [Em] nhớ
Bến sông [F] này hết đợi hết [G] chờ
Chiếc xuồng [C] con năm tháng chơi [Am] vơi
Ơi chiếc [Em] xuồng bồng bềnh trong [Am] tôi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận