- - -
thế bấm
Mùa [Em] đông trên thung lũng [Bm] xa như một tiếng [Em] kinh cầu
Làm [Em] sao để ta quên [D] đi một cơn bão [G] lớn
Em [Am] hỡi nếu mộng đẹp [G] có thế thôi
Xin [D] hãy giữ lại phút [Em] giây sau cùng
Tình [C] yêu rồi đây sẽ [D] như cơn mộng dở [Em] dang
.
Đời [Em] em tựa như khúc [Bm] ca ru một sớm [Em] mai hồng
Làm [Em] sao để cho bờ [D] mi đừng hoen nước [G] mắt
Ai [Am] nhớ đến một hạnh [G] phúc lứa đôi
Xin [D] hãy giữ trọn cánh [Em] chim phương trời
Người [C] ơi đừng nên dối [D] gian cho lòng nát [Em] tan
.
Đường [G] mây giờ đây xa [C] vắng dấu chân địa [G] đàng
Vườn [G] hoang tìm đâu cho [C] thấy giấc mơ nồng [G] cháy
Cuộc [C] sống mới rồi người [G] có thấy vui
Xin [Am] hãy giữ lại một [G] chiếc lá rơi
Thời [Em] gian rồi đây sẽ [Bm] như con thuyền lướt [Em] trôi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận