- - -
thế bấm
[Dm]Nghe những nụ tàn phai
[G]Lăn trên vai em [A7]gầy
Vay mấy sợi đàn đau
Tôi phủ dụ lời [Dm]mình
Tôi hái vội mùa thu
[G]Sau mây nhanh phong [A7]mù
Nghe có trời mưa qua
Chia áo người yêu [Dm]xa !
[G]Thương dáng đứng chơ [A7]vơ
Em [Dm]chờ ai về nối lại
Lồng ngực tình lên [E7]nhanh
Ôi lồng ngực tình mong [Dm]manh
[G]Thương mái tóc thôi [A7]bay
Em [Dm]chờ ai về nối lại
Lời mặn nồng năm [E7]xưa
Ôi lời mặn nồng yêu [Dm]xưa
Tôi hái vội mùa sau
[G]Chợt nghe rơi mấy ngọn [A7]sầu
Theo cuối ngày tàn mau
Lời tôi ngủ mãi trăm [Dm]năm
Tôi hái vội ngày mai
[G]Chợt nghe rơi mấy ngọn [A7]gầy
Quên chút tình không may
Lời tôi nằm khuất trong [A]cây
Chia xa..trọ giữa lòng tay
Tôi về ở [A7]đậu trên mây trời [D]buồn
Nhớ người lạc cuối mùa [A7]thương
Câu kinh chợt rụng nửa đường tình [D]duyên
Rơi mù giọng buồn tôi [A]lên
Ru em ngủ [E]giữa buồn [D9]tênh [Dm]mắt người
Em nay trọ giữa bờ mi
Tôi về ở [A7]đậu trong bi kịch [D]buồn
Tay người ở với tình [A7]thương
Tim tôi về trọ giữa buồng ngực [D]em
Nhớ ngày hạnh ngộ tôi [A]đi
Ru em vụng [E]nở từ [D9]bi [Dm]tháng ngày
Tôi hái vội mùa thu
[G]Sau mây nhánh phong [A7]mù
Nghe có trời mưa qua
Chia áo người yêu [Dm]xa...
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận