- - -
thế bấm
Đêm [Dm]nay còn gần nhau
Ngày [Gm]mai cách xa rồi khiến kẻ đi [Dm]người ở
Đêm [Gm]nay còn gần nhau ngày mai gác [A7]trọ này sẽ vắng [Dm]đi một người
Một [F]người trong bạn tốt, một người [Bb]vui cùng sớt buồn thời gánh [A7]cả đôi
Một người [Gm]đêm từng [Bb]đêm, cùng nhường chăn xẻ gối bạn [A7]thân [Dm]nhất trên đời
Bao năm ở gần nhau, gần nhau mến nhau từng hút thuốc chung một điếu
Đêm nay buồn làm sao, ngày mai tiễn đưa bạn lúc túi không còn tiền
Ngồi nhìn nhau thèm thuốc, hộp đựng không một điếu bình cạn hết cà phê
Trời nực môi cạn khô, trà đậm không một tách để vui với bạn hiền
Bên [Gm]nhau ngồi xuông mình [Bb]thức suốt một đêm thật [F]dài
Đêm không [Gm]rượu thơm trà quý [F]nước lạnh uống làm [A7]vui
Thân nhau lòng thanh đạm mới chính là đôi bạn nghèo
Thân nhau [Gm]hàn vi cũng có lúc [A7]giàu sang [Dm]đừng thiếu
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận