- - -
thế bấm
Chỉ là một ánh nhìn bối [Dm] rối
Khi quay [Gm] đi lại nhói buốt lòng
Chỉ là bờ [A] lưng quay thật vội
Vậy mà [Gm] sao cứ mãi chờ [A7] trông?
Cứ mãi chờ [Dm] trông [A7]

Chỉ là một ánh nhìn [Dm] bối rối
Khi quay [Gm] đi lại nhói buốt lòng
Chỉ là bờ [A] lưng quay thật vội
Vậy mà [Gm] sao cứ mãi chờ [A7] trông?

Chỉ là lời chia tay đơn [Dm] giản
[Gm] Mà đau như nhát cắt thịt [A7] da
Mấy mươi năm [Dm] dài chưa quên [A7] lãng
Vết đau tình không dễ [Dm] phôi pha

Chỉ là tiếng thở dài thật [Dm] nhỏ
Rớt [C] vào hồn đắng đến thiên [A7] thu
[Dm] Tiếng đàn giọng ca bay [Gm] theo gió
Chút tình [A7] xưa sương khói mịt [Dm] mù

Chỉ là bờ lưng quay thật [Dm] vội
Sao buồn [C] như dấu hỏi hoài [A7] nghi
Em [Gm] trở về đường thu đá [A7] sỏi
Bước chông chênh héo úa xuân [Dm] thì
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận