- - -
thế bấm
[Am7]Chạy mưa chạy mưa tôi đã [Em7]biến mình thành
một thằng [Am7]ngốc lang thang trên [F]đường [G]
[Am7]Chạy mưa chạy mưa tôi đã [Em7]thấy người người
chen [Am7]lấn xô nghiêng ngang [F] dọc [G]
[Am7]Thấy.. [Em7]...... người đang [Am7]ướt,
mình đang ướt, đời bỗng chốc ướt [F]nhẹp giống [G]mình
[Am7]thấy... [Em7]..... người vội [Am7]vã,
đời vội vã chạy theo [F]những suy tư [G]mãi
[Am7]Nép mình vào tận trong cơn mưa [Em7]ấy
để thấy tôi như thế này
[Am7]Thành thật thả mình vào trong cơn gió [F]xoáy
tôi hóa ngây [G]dại
[Am7]Tiếng người vội vàng chạy mưa nhanh trên [Em7]phố
người vẫn đi qua đi lại
[Am7]Bỗng chợt giật mình nhận ra tôi nhỏ [F]bé
vẫn đứng giấu [G]mình trong [Am7]mưa.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận