- - -
thế bấm
Bà ơi [F] bà, cháu yêu bà [Dm] lắm
Tóc bà [Am] trắng, bà trắng như [Gm] mây
Cháu yêu [Dm] bà, cháu quý bàn [G] tay
Khi cháu vâng [C] lời cháu bít bà [F] vui
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận