- - -
thế bấm
[Gm] Chàng là ngàn nỗi đau cho nước mắt [D7] trào
[Eb] Chàng là ngàn thiết tha ôi chất [Bb] ngất tình
[Cm] Và là ngàn chuỗi ân cần đốt [Gm] tim này
Chết [A] theo ngày tháng chơi [D7] vơi
[Gm] Chàng là ngàn giá băng chua xót [D] tháng ngày
[Eb] Chàng là ngàn đắng cay tôi mãi [Bb] ngóng chờ
[Cm] Chàng là những đêm dài với u [Gm] buồn
Cớ [A] sao tình vẫn đắm [D7] đuối
Chàng [Gm] hỡi em nghe [D7] giá băng quanh [Eb] mình tháng [Bb] ngày
[Cm] Ôi nỗi [Gm] buồn bao đêm xót [A] xa cuộc đời như cuốn [D7] xoay
Chàng [Gm] hỡi, em nghe [D7] tháng năm rơi [Eb] rụng xuống [Bb] đời
[Cm] Ôi mất [Gm] rồi, tình xưa ngất [A] ngây, giờ tìm đâu thấy [D7] đâu
[Gm] Chàng dù tình dối gian tôi vẫn nhớ [D7] chàng
Chàng [Eb] dù tình giá băng tôi đắm [Bb] đuối hoài
[Cm] Và từng lời nói ân cần vẫn [Gm] mong chàng
Biết [A] cho tình vẫn đắm [D7] đuối
[Gm] Chàng là vần thái dương tôi mãi ngóng [D7] chờ
Chàng [Eb] là ngàn ánh sao tôi mãi [Bb] kiếm tìm
[Cm] Chàng là bài hát xưa còn ngây [Gm] ngất tình
Thiết [A] tha lòng mãi mãi tiếc [D7] nhớ
-----------------------------------
[Gm] Lui, c'était mes rires et mes [D7] larmes
[Eb] Lui, c'était le fond de mon [Bb] âme
[Cm] Lui avait la manière [Gm] de dire
Les [A] mots qui me brûlai [D7] ent
[Gm] Lui m'a volé ma soli [D7] tude
[Eb] Lui, c'était ma tendre inquié [Bb] tude
[Cm] Lui faisait de moi une [Gm] femme
Et [A] lui, c'était l'a [D7] mour
J'ai [Gm] froid, mon so [D7] leil s'est cou [Eb] ché [Bb] hier
[Cm] Et mon [Gm] coeur va s'endor [A] mir dans ce triste [D7] hiver
J'ai [Gm] froid, mon so [D7] leil m'a [Eb] quitté [Bb] hier
[Cm] Je le cher [Gm] che et je l'ap [A] pelle dans ma [D7] prière
[Gm] Lui avait la façon de pren [D7] dre
[Eb] Ce qu'il y avait en moi de [Bb] tendre
[Cm] Lui faisait de moi une [Gm] femme
Et [A] lui, c'était l'a [D7] mour
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận