- - -
thế bấm
1. [G] Tôi yêu em và tôi chỉ [Bm] biết yêu em
Từ [Em] lúc ánh mắt [G] đó chạm vào [Bm] trái tim tôi
Một [C] khi yêu ai, tôi sẽ [G] yêu hết mình
Từ [Am] nay tôi chỉ có mình [D] em.

2. [G] Tôi xin em và tôi khuyên [Bm] em hãy tin tôi
Vì [Em] tôi là chàng [G] khờ dễ [Bm] thương
Sẽ [C] không ai yêu em như chính [G] tôi lúc này
Trừ [Am] khi tôi không còn trên đời [D] nữa.

Chẳng bao [Bm] giờ thằng khờ này nói [Em] dối em đâu
Vì [Am] yêu là tôi đã nói hết chân [D] tình
Chẳng bao [Bm] giờ thằng khờ này thay [Em] đổi tình yêu đâu
Vì [C] tôi là thằng khờ thuỷ [D] chung.

ĐK:
Và bây giờ tôi [G] nói tôi sẽ yêu em, tôi sẽ bên [D] em suốt đời
Và tôi thề tôi [C] hứa có muôn trăng sao sẽ chứng minh [G] cho tình tôi
Còn khi nào em [Am] nghe tôi để em [Em] tin tôi một lần
Thì [C] tôi còn chờ đợi [D] em.

Và bây giờ tôi [G] nói tôi sẽ yêu em tôi sẽ bên [D] em suốt đời
Và tôi thề, tôi [C] hứa tôi luôn yêu em tôi chỉ yêu [G] em mà thôi
Còn khi nào em [Am] nghe tôi để em [Em] tin tôi một lần
Thì [C] tôi còn chờ đợi [D] em đến suốt (cuộc) [G] đời.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận