- - -
thế bấm
Hôm [Am] qua em đi tỉnh [C] về [Dm]
Đợi em ở [E7] mãi con đê đầu [Am] làng
Khăn [C] nhung quần lĩnh rộn [G] ràng
Áo cài khuy bấm [E7] em làm khổ [Am] tôi.

Nào đâu cái yếm lụa [F] sồi cái dây lưng [E] đuỗi nhuộm hồi sang xuân.
Nào [G] đâu cái áo tứ thân cái khăn mỏ [Dm] quạ cái quần nái [E] đen
Nói ra sợ mất lòng em van em em [F] hãy giữ nguyên quê [Dm] mùa
Như [F] hôm em đi lễ [C] chùa cứ ăn mặc [E7] thế cho vừa lòng [Am] anh.

Hoa [F] chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình [G] với chúng mình chân [E] quê
Hôm [G] qua em đi tỉnh [Dm] về
Hương đồng gió [E7] nội bay đi ít [Am] nhiều.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận