- - -
thế bấm
Chạm lòng c[C]on chúa ơi ngay giờ n[Dm]ày.
chạm lòng c[F]on để con không xa ng[C]ài.
chạm lòng c[C]on chúa ơi ngay giờ n[Dm]ày.
chạm lòng c[F]on để con say mê n[C]gài.
vực con vươn l[Am]ên, khỏi chốn tối tăm tuyệt v[Em]ọng.
vực con vươn l[F]ên khỏi nghi sợ và sầu n[G]ão.
thì con sẽ h[F]át chúc tán ngợi khen danh ch[Em]úa.
xin thần linh đ[Dm]ến chạm v[G]ào con ngay chúa ơ[C]i!
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận