- - -
thế bấm
Cha [Em] tôi [A] tóc ngã màu [Em] phai
Cha tôi đời phong sương mấy ai
Lo cho đàn [Em] con đến lớn khôn từ thuở chào [A] đời
Quản chi nắng [G] mưa vai quằn [B7] vai gánh cả cuộc [Em] đời.

Cha [Em] tôi [A] áo bạc sờn [Em] vai
Cha tôi đắng cay bao [A] ngày
Mà nào than chi mong con [Em] khờ lòng luôn ấm [G] no
Khó khăn nhọc [D] nhằn cha không [B7] màng tháng ngày gian [Em] nan.

ĐK:
Nhưng nay còn [Em] đâu cha tôi mãi xa [A] rồi
Thương nhớ làm sao tình cha bao dạt [Em] dào [A]
Cha đã xa [D] rồi bỏ lại đàn con cút [G] côi
Bỏ lại mẹ [Bm] yêu bao đêm [D] ngày trông ngóng trời [Em] xa.

Nhưng nay còn [Em] đâu cơn mưa bão trong [A] đời
Con nước ngược xuôi đời con trẻ mồ [Em] côi
Tiếng gió kêu [G] than tìm [A] đâu người cha thuở [Em] nao
Nức nở quặn [D] đau giờ [A] đây thiếu [B7] vắng cha [Em] rồi.

Nghẹn ngào con [D] thơ côi cút giữa đêm [Bm] trường
Mẹ hiền quạnh [D] hiu đành [B7] lẻ bạn trong [Em] đời.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận