- - -
thế bấm
Trên đường đi lễ xuân đầu [Em] năm
Qua một [Em] năm ruột rối tơ tằm
Năm mới nhiều ước vọng chờ [Am] mong
May nhiều rủi ít ngóng [D] trông
Vui cùng pháo đỏ rượu [B7] hồng.

Ta cùng nhau đón thêm mùa [Em] xuân
Xuân dù [Em] thay đổi biết bao lần
Xin khấn nguyện kết chặt tình [Am] thân
Quyên cành lộc những bâng [D] khâng
Năm [B7] nay chắc gặp tình [Em] quân.

Xuân mang niềm tin [C] tới
Bao la nguồn yêu [D] mới
Như hoa mai nở phơi [G] phới
[Em] Thế gian thay nụ [C] cười
Đón [D] cho nhau cuộc [G] đời
Trên đất [C] mẹ vui khắp [B7] nơi.

Xuân gieo lộc khắp [G] chốn
Xuân đi rồi xuân [D] đến
Cho nhân gian đầy lưu [G] luyến
Đón thư nơi trận [C] tiền
Viết [D] thư thăm bạn [G] hiền
Một lời nguyện xin chớ [B7] quên.

Mong đầu năm cuối năm gặp [Em] may
Gia đình [Em] luôn hạnh phúc sum vầy
Trên bước đường danh lợi rồng [Am] mây
Duyên vừa đẹp ý đắm [D] say
Ôm [B7] nàng xuân đẹp vào [Em] tay.

Sheet Ảnh 'Câu chuyện đầu năm'

Câu chuyện đầu năm sheet(bản nhạc) Câu chuyện đầu năm sheet(bản nhạc) Câu chuyện đầu năm sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận