- - -
thế bấm
Hạt bụi [Cm] nào hóa kiếp thân tôi.
Để một [Fm] mai vươn hình hài lớn [Cm] dậy
[G7] Ôi cát bụi tuyệt [Fm] vời
Mặt trời [G7] soi một kiếp rong [G7] chơi

Hạt bụi [Cm] nào hóa kiếp thân tôi
Để một [Fm] mai tôi về làm cát [Cm] bụi
[G7] Ôi cát bụi mệt [Fm] nhoài
Tiếng động [G7] nào gõ nhịp không [Cm] nguôi.

Bao nhiêu [C] năm làm kiếp con [C] người
Chợt một [C7] chiều tóc trắng như [Dm] vôi
Lá [F] úa trên cao rụng [G7] đầy
Cho trăm [Am] năm vào chết một [C] ngày.

Mặt trời [Cm] nào soi sáng tim tôi
Để tình [Fm] yêu xay mòn thành đá [Cm] cuội
[G7]Xin úp mặt bùi [Fm] ngùi
Từng ngày [G7] qua mỏi ngóng tin [G7] vui.

Cụm rừng [Cm] nào lá xác xơ cây
Từ vực [Fm] sâu nghe lời mời đã [Cm] dậy
[G7] Ôi cát bụi phận [Fm] này
Vết mực [G7] nào xóa bỏ không [Cm] hay.

Sheet Ảnh 'Cát bụi'

Cát bụi sheet(bản nhạc) Cát bụi sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận