- - -
thế bấm
Vườn xuân thơm [E7] ngát hương xuân sắc hoa hàm [D] tiếu
[E7] Hoà đưa khát khao duyên nồng tình [A] yêu
Vườn xuân thơm [E7] ngát hương xuân sắc hoa hàm [D] tiếu
[E7] Cánh hoa mỹ [A] miều

Một hôm cánh [E7] bướm tung tăng đến dâng tình [D] yêu
[E7] Trọn đời kiếp hoa u sầu quạnh [A] hiu
Một hôm cánh [E7] bướm tung tăng đến dâng tình [D] yêu
[E7] Dáng hoa yêu [A] kiều

Cánh bướm ríu [E7] rít vui bên hoa
Hương hoa bay [D] nhanh đưa xa xa [A]
Sắc thắm cánh [E7] bướm không phôi pha
Hoa thêm xinh [D] tươi vương câu ca [A]
Không gian như [E7] lắng trong bao la
Lúc cánh bướm [D] đắm trong muôn hoa [A]
Tiếng hát thánh [E7] thót như ngân nga
Gió xuân la [A] đà

Vườn xuân ong [E7] bướm ngất ngây ngất ngây tình [D] hoa
[E7] Như đang đắm say ru hồn lòng [A] ta
Vườn xuân ong [E7] bướm ngất ngây ngất ngây tình [D] hoa
[E7] Ý xuân chan [A] hòa

Sheet Ảnh 'Cánh bướm vườn xuân'

Cánh bướm vườn xuân sheet(bản nhạc) Cánh bướm vườn xuân sheet(bản nhạc) Cánh bướm vườn xuân sheet(bản nhạc) Cánh bướm vườn xuân sheet(bản nhạc)

Sheet PDF 'Cánh bướm vườn xuân'

quy trinh kd.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận