- - -
thế bấm
[F]Hai vây xinh xinh [Dm]cá vàng bơi trong [F]bể nước
[Gm]Ngoi lên [C]lặn xuống [F]cá vàng múa tung [Gm]tăng
[F]Hai vây xinh [Dm]xinh sao [C]mà bơi nhanh [F]thế
Cá vàng bắt bò [C]gậy nên đuổi theo rất [Gm]nhanh
[F]Cá vàng bắt bọ [C]gậy cho nước [C7]thêm sạch [F]trong.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận