- - -
thế bấm
Mưa vẫn rơi [C#m]đường ngập nước [G]nhựa trơn khó đi [C#m]
mà những đứa [G]lội chân cứ đi [C#m]lạng quạng như xe [G]lắc lư. [C#m]
Mưa vẫn rơi [Fm]một ngày mưa [Bbm]trời không sáng tươi [Fm]
mà sao em [Bbm]thấy vui lạ quá. [Fm]
Em không buồn [G], em không buồn. [C#m]
Rồi em chơi [Bb]đàn ngồi ôm phong [D#]cầm cạnh ông qua [Bb]đường mưa còn rơi [D#]
Và đáng tiếc [Fm]thay ngày sinh mỗi [D#]năm và thế thôi [Fm]tiếc [G]hoài. [C#m]
Mưa vẫn rơi [C#m]đường ngập nước [G]nhựa trơn khó đi [C#m]
mà những đứa [G]lội chân cứ đi [C#m]lạng quạng như xe [G]lắc lư [C#m]
Eskimo [Fm]quà ngày sinh [Bbm]nhật em rất duyên [Fm]
Là năm trăm [Bbm]chiếc kem thiệt ngon, [Fm]kem thơm giòn, [G]kem thơm giòn [C#m]
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận